fbpx

Wij van Rethink Rebels (“wij,” “ons,” of “onze”) hebben dit privacybeleid (dit “privacybeleid”) opgesteld omdat we weten dat u zich zorgen maakt over hoe de informatie die u aan ons verstrekt wordt gebruikt en gedeeld. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze informatieverzamelings- en gebruikspraktijken in verband met: (i) onze Website www.rethinkrebels.com (de “Website”) waarvan de hoofdactiviteiten communicatie en duurzaamheidsconsultancy omvatten; en (ii) de informatie die u ons offline verstrekt, inclusief, zonder beperking, via telefoon en e-mail. Rethink Rebels is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 74295128 en heeft als vestigingsadres Kapelhof 78, Zaandam, Nederland.

Beschrijving van Gebruikers en Aanvaarding van Voorwaarden

Dit Privacybeleid is van toepassing op bezoekers van onze Website, die alleen openbaar beschikbare content bekijken (“Bezoekers”), en gebruikers die zich bij ons registreren (“Geregistreerde Gebruikers”) en via onze Website een dienst of product willen afnemen. Door onze Website te bezoeken, gaan Bezoekers akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Ook door ons offline informatie te verstrekken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Informatie die wij verzamelen/ontvangen en hoe wij deze gebruiken

Wij verzamelen contactinformatie van u op de volgende manieren:

1) Alle informatie die u vrijwillig verstrekt en aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt om een van onze nieuwsbrieven te ontvangen, reageert op een enquête, zich inschrijft voor een webinar/les, een product of dienst koopt, of zich aanmeldt om onze affiliate partner te worden. Zoals naam, adres, e-mailadres, social media-informatie, telefoonnummer, en andere informatie die u aan ons verstrekt (zoals informatie over vragen, opmerkingen of feedback die u op de site achterlaat). De contactinformatie wordt gebruikt om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren of om contact met u op te nemen of u te informeren met het oog op direct marketing van onze huidige en toekomstige producten en diensten.

2) Wij verzamelen informatie door uw gebruik van de Website, door het gebruik van cookies, logbestanden en andere technologieën. Wij verzamelen contact- en persoonlijke informatie over uw computerhardware, software en mobiele apparaat om toegang te krijgen tot de Website. Deze informatie helpt ons om betere diensten, informatie en hulpmiddelen te leveren die u nodig hebt. Dit omvat: IP-adres van een gebruikt(e) apparaat(en), Besturingssysteem en apparaattype, Locatie bij benadering (bijv. Amsterdam), Verwijzende Website-adressen, Toegangstijden en -data, Browsertype.

3) Wij verzamelen informatie via Affiliate partners. Als u op onze Website terechtkomt via een link van een Affiliatepartner en ons contactinformatie verstrekt (bijv. om een dienst of product te kopen of om informatie aan te vragen) en waarvan u de derde partij toestemming hebt gegeven om informatie met ons te delen. Of alle informatie die wij hebben verkregen uit een openbaar dossier of van derden, zoals Facebook en/of andere sociale mediasites van derden.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Ons fundamentele doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie van u is om: uw identiteit te verifiëren, ons te helpen om de Website te verbeteren, onze (nieuwe) campagnes en interessegebieden te verbeteren, verzoeken uit te voeren die door u op de Website zijn gedaan, vragen of geschillen te onderzoeken of te beslechten, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel, andere gerechtelijke processen, vereisten van een regelgevende instantie, de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen, met inbegrip van andere gebruikers van de Website, ondersteuning en beveiliging te bieden voor de Website en de functionaliteit daarvan, en dergelijke informatie te gebruiken zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie te gebruiken, zullen wij u toevoegen aan onze mailinglijst voor doeleinden van campagne-updates, promotie- en marketingberichten, nieuws, informatie over ons werk en andere mededelingen.

Zoals veel bedrijven, sluiten wij contracten met andere bedrijven om bepaalde bedrijfsgerelateerde diensten uit te voeren. Wij kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie in sommige gevallen, bekendmaken aan bepaalde soorten derde bedrijven, maar alleen voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen dergelijke diensten te verlenen, inclusief, zonder beperking, technische assistentie, orderverwerking, klantenservice, marketing assistentie, betalingsverwerking, het verzamelen van enquêtes, promotionele en marketing assistentie, bedrijfsactiviteiten, de activiteit of het verzoek van u op de Website uit te voeren, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke processen, of de vereisten van een toezichthouder, onze overeenkomsten met u af te dwingen, de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden te beschermen, met inbegrip van andere gebruikers van de Websites, onderzoekshalve veiligheidsanalyses uit te voeren op de Website, of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

De soorten derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, zijn platformproviders die ons in staat stellen de functionaliteit op de Website te leveren en uw persoonsgegevens te hosten en op te slaan. Wij vertrouwen op onze website ontwikkelingspartner Xel Media om de Website te ontwikkelen en de functionaliteit te leveren. Xel Media treedt op als gegevensverwerker met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken zoals door ons aangegeven in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met professionele adviseurs of regelgevende instanties: om hen in staat te stellen uw persoonsgegevens namens ons te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacykennisgeving; om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; om onze wettelijke rechten af te dwingen; of om rechten van derden te beschermen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met potentiële kopers indien wij een zakelijke overgang doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van al of een deel van onze activa.

Wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte stellen wanneer wij onze Privacykennisgeving hebben bijgewerkt voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie wensen te gebruiken.

Wij gebruiken web beacons of “pixel tags” op onze Website. Deze web beacons en pixels tags helpen ons om de ontvangst van een e-mail naar u te traceren, om gebruikers te tellen die een webpagina hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en om andere soorten geaggregeerde informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij de doeltreffendheid van onze inhoud en het gebruik van onze Website door bezoekers meten en kunnen wij de Website verbeteren. Bijvoorbeeld welke pagina’s het meest aantrekkelijk zijn voor onze bezoekers, en welk deel van onze Website het meest interessant is voor onze bezoekers en wat voor soort informatie onze bezoekers graag zien.

Sommige van deze op onze Website geplaatste web beacons of pixel tags worden alleen door ons gebruikt en andere web beacons of pixel tags worden door onze dienstverleners in ons voordeel gebruikt om te analyseren hoe onze Website wordt gebruikt. Op het moment dat u op een e-mail klikt die een webbaken bevat, wordt uw contactinformatie gekoppeld aan de bron van de e-mail en de relevante webbaken- of pixeltaginformatie.

Toegang tot uw toestemming

U kunt ons uw toestemming geven op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen door de verstrekte instructies te volgen of door ons per e-mail, post of telefoon op de hoogte te brengen via de contactgegevens die in deze Privacymededeling zijn vermeld.

Cookies die we gebruiken

U dient zich ervan bewust te zijn dat onze Website gebruik maakt van bepaalde cookies, pixels, beacons, log files en andere technologieën. U kunt alles lezen over cookies in ons Cookiebeleid, de cookies die wij gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen.

Affiliate links en diensten

Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere Website te gaan of u een dienst aanvraagt van een derde, gelieerde partij, deze Privacykennisgeving niet langer van toepassing is. Onze Website bevat links naar Websites en diensten van derden. Deze Privacykennisgeving is volledig van toepassing op persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld via onze Website en functionaliteiten en is niet van toepassing op Websites van derden/dienstverleners van derden

Informatie alleen gedeeld binnen de EEA

Wij bewaren uw persoonlijke informatie binnen de EEA.

Vertrouwelijkheid, veiligheid en bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor onze doeleinden. We bewaren ze niet voor een bepaalde tijd of periode. Wij bewaren persoonlijke informatie alleen in verband met onze zakelijke en wettelijke en reglementaire verplichtingen. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is, zullen wij deze verwijderen.

Wij streven ernaar de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig te bewaren en wij zullen redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonlijke informatie namens ons verwerken, zoals hierboven vermeld) die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van alle gebruikers van de Website te respecteren.

Toegang tot uw gegevens en andere rechten

De volgende rechten heeft u met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij bewaren:
Op verzoek aan info@rethinkrebels.com zullen wij u een bevestiging geven of wij uw persoonsgegevens verwerken, en de gegevens binnen een redelijke termijn aan u laten meedelen. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, de verwerking te beperken of te verwijderen wanneer deze onnauwkeurig zijn of in strijd met dit privacybeleid zijn verwerkt. U hebt ook het recht om de verwerking te beperken (uw persoonsgegevens te blokkeren), uw recht op gegevensoverdraagbaarheid (in bepaalde omstandigheden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen en elders opnieuw te gebruiken of ons te vragen deze over te dragen aan een derde van uw keuze), uw recht om bezwaar te maken (de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten), uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, uw recht om uw toestemming in te trekken, uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Wij kunnen betaling vragen van een niet buitensporige vergoeding om onze kosten in dit verband te dekken. Wij verzoeken u ons een redelijke termijn te geven om op uw vragen en verzoeken te reageren.

De informatie die u deelt op openbare forums

Wij beschikken over of kunnen in de toekomst beschikken over openbare forums zoals message boards of weblogs, webinars, lessen, coaching calls, gebruikerscomers, chat rooms, telefonische conferenties, en soortgelijke activiteiten (gezamenlijk “Openbare Forums”). U kunt vrijwillig informatie plaatsen en delen via dergelijke Openbare Forums. Geen van de informatie die u ons verstrekt via de Openbare Forums of door het gebruik van deze functies wordt beschermd door dit Privacybeleid, met inbegrip van enige persoonlijke informatie. Al deze informatie is openbare informatie en kan worden bekeken, verzameld, gebruikt, gewijzigd en/of openbaar gemaakt voor elk doel door ons, elke gebruiker van het Openbare Forum, en het publiek.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Door de Website te bezoeken en/of onze diensten te gebruiken nadat wij dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid hebben aangebracht, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard. Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie weer te geven. Wij kunnen ook wijzigingen aanbrengen als dit nodig is om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- of regelgeving. Wij kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Raadpleeg dit Privacybeleid regelmatig.

Contact ons

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@rethinkrebels.com Telefoon + 31 6 3015 2010 of te schrijven naar Kapelhof 78, 1507 VC, Zaandam, Nederland.

Laatste update – 21 maart 2019